fbpx

Algemene voorwaarden scholingen16999081 608224276039186 5214952645996664659 n

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij iedere aanmelding voor een bijscholing of workshop bij Zuster-055. Door je aan te melden geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

 

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Deze voorwaarden met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het aanmelden van een deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Zuster-055.

 

Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Bij een minimale deelname van 8 personen, gaat een cursus, workshop, training of opleiding door.
2.2 Zuster-055 behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail die de inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 20 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.5 Als een workshop vol zit, kun je Zuster-055 mailen om je op te geven voor de reservelijst. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neemt Zuster-055 zo snel mogelijk contact met je op.
2.6 Door de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren, voordat de scholingsdata is.
3.2 Bij geen afmelding voor een workshop of cursus wordt er €10,- aan administratiekosten in rekening gebracht, omdat betalingen ontvangen Zuster-055 geld kost.
3.3 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even. Daarnaast mag je er ook voor kiezen een andere scholing voor het zelfde bedrag uit te zoeken.

3.4 Wij doen niet aan geld terug garantie. Inschrijving is volledig eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.

 

Annulering/verplaatsing door Zuster-055

4.1 Zuster-055 is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Zuster-055 is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.3 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 8 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de cursus, scholing of workshop niet doorgaan.

 

Betaling

5.1 De deelnemer dient de gehele inschrijving direct via de website te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Zuster-055.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
5.3 Mocht je  beschikken over een kortingscode, dan dien je deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

 

Klachten

6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Zuster-055 en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

 

Aansprakelijkheid

7.1 Zuster-055 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

 

Geheimhouding


8.1 Het is niet toegestaan scholingsinformatie door te sturen aan derden. Bij plagiaat, kan Zuster-055 kosten in rekening brengen.

 

Overig

9.1 Zuster-055 behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

 

AVG

10.1 Tijdens de cursus, workshop of bijscholing, kunnen er foto’s gemaakt worden. Mocht je hierop tegen zijn, geef dit dan voor de scholing aan. Anders zal Zuster-055 gewoon foto’s maken en publiceren voor marketing doeleinde denkend aan: Website, Facebook en LinkedIn.

 

Wij hopen je middels deze voorwaarden voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Daphne Verbeet- Brouwer

Eigenaresse Zuster-055

Handtekening 2 1