Minder uitvoeringsverzoeken nodig!

Onlangs is er op 12 juli een herziene ”Handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk) verpleging en verzorging” gemaakt. Zo zijn uitvoeringsverzoeken alleen nog noodzakelijk bij voorbehouden handelingen, niet bij risicovolle handelingen.

De handleiding geeft handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te kunnen laten uitvoeren. De aanpassing is gebaseerd op de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

 

Download hier de herziene handleiding!

 

 

Minder administratieve lasten

In de praktijk blijkt dat uitvoeringsverzoeken worden gevraagd voor zowel de wettelijk bepaalde voorbehouden handelingen als voor risicovolle handelingen. In het programma ”(ont)regel de zorg, is afgesproken het uitvoeringsverzoek voor risicovolle handleidingen te schrappen. Uitvoeringsverzoeken zijn alleen nog noodzakelijk bij voorbehouden handelingen. Daarbij wordt ook nog de handleiding beperkt tot voorbehouden handelingen, waarbij specifieke eisen worden gesteld aan de bevoegdheid van de opdrachtgever en de bekwaamheid van de opdrachtnemer die de uitvoering verricht. 

 

 

Uitvoeringsverzoek kan nu ook telefonisch!

In de praktijk vindt de opdracht met een uitvoeringsverzoek vaak schriftelijk plaats. De Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) stelt echter geen eisen aan de opdracht, maar beschrijft de mogelijkheid van een vormvrije overdracht.

In de herziene handleiding staat dat het mogelijk is om een uitvoeringsverzoek te geven in de vorm van een telefonische opdracht van de arts aan de uitvoerende zorgverlener. Dit is administratief minder belastend. Het maakt ook de lijnen korter bij de uitvoering van de handeling door een bekwame zorgverlener die meestal bekend is met de cliënt in de ouderenzorg. Deze vorm van overdracht is getoetst en goedgekeurd door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. 

 

 

Model raamovereenkomst

Voor zowel de arts (opdrachtgever) als de betrokken zorgverlener (opdrachtnemer), is de Wet BIG als voorwaarde opgenomen dat de opdrachtnemer bekwaam moet zijn om de voorbehouden handeling te verrichten. Dit veronderstelt dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer persoonlijk een bepaalde opdracht geeft en nagaat of de betreffende zorgverlener bekwaam is. In de praktijk is dit niet werkbaar. Veelal bestaat tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geen één op één-relatie. Ook kan de opdracht door meer verpleegkundigen en/of verzorgenden worden uitgevoerd (in verband met wisselende diensten en langdurige zorg). 

Om toch op een verantwoorde wijze uitvoering te geven aan deze voorwaarden uit de Wet BIG, kunnen de VVT-instellingen en de arts een raamovereenkomst sluiten. In de handleiding is een model van een dergelijke overeenkomst opgenomen.

 

 

WKKGZ en Wet BIG

Een andere aanpassing in de handling is de Wet kwaliteit, klacht en geschillen zorg (WKKGZ), voorheen de kwaliteitswet Zorginstellingen. De eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn onderdeel geworden van de WKKGZ. De WKKGZ verplicht alle zorgaanbieders, zowel VVT-instellingen, huisartsenpraktijken als solistisch werkende zorgverleners goede zorg te leveren en de kwaliteit van de door hen geleverde zorg te bewaken, beheersen en waar nodig te verbeteren. 

 

Bron: Zorg voor Beter

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.