Kwetsbare ouderen sterven onnodig vaak aan complicaties die ontstaan door slechte mondzorg!

Volgens de KNMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde), zijn ouderen een vergeten groep als het gaat om een goede mond,- en tandheelkundige zorg. En dan kan grote gevolgen hebben. Zo blijkt uit onderzoek dat één op de tien verpleeghuispatiënten overlijdt aan een longontsteking die het gevolg is van een bacterie die door een slecht mondhygiëne in de mond aanwezig is.

 

Zelfredzaamheid

Een slecht gebit kan ook een negatieve invloed hebben op het beloop van diabetes en reuma en kan hartkwalen veroorzaken. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat bij een afnemende zelfredzaamheid van ouderen er minder zorg voor het gebit is. Ook is duidelijk geworden dat van 72 procent van alle nieuwe verpleeghuisbewoners de mondhygiëne matig tot slecht is en eigenlijk behandeld zou moeten worden. Cijfers over de thuiszorg zijn in dit onderzoek niet meegenomen, maar de KNMT trekt ook voor ouderen in de thuissituatie aan de bel bij beroepsvereniging V&VN. De KNMT pleit voor een betere samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, verpleeghuizen, tandartsen, zorginstellingen en huisartsen. Ook op Europees niveau wil de vereniging meer aandacht vragen voor het probleem.

 

De rol van de verzorgende/verpleegkundige

Als verzorgende/verpleegkundige zorg je samen met de cliënt (of zijn naasten) voor een juiste mondverzorging. Dat doe je volgens het protocol mondzorg.

Als zorgprofessional heb je een belangrijke taak in het signaleren van mond-problemen bij de cliënt. Het valt jou vaak als eerste op als een cliënt slechter gaat eten en drinken, gewicht verliest, pijn heeft of last heeft van een slechte adem. Ook kun je goed waarnemen of een cliënt niet meer zelf de tanden kan poetsen, of geen gebitsprothese meer in doet en je merkt het als iemand bang is of pijn heeft bij de dagelijkse mondverzorging. Meld dit soort signalen altijd meteen.

Doe ook binnen 24 uur melding als je mondaandoeningen signaleert die de mondgezondheid bedreigen. De mondgezondheid is beschreven in het protocol.

Als verzorgende/verpleegkundige merk je veranderingen vaak als eerste op. Zo kun je een globale inschatting van de problemen of klachten maken. Rapporteer deze dan ook altijd in het zorgdossier.

 

Gevolgen slechte mondverzorging

Enkele voorbeelden van aandoeningen en gezondheidsklachten die in de mond kunnen vroegtijdig worden herkend zijn reuma, keel-, maag- en darmproblemen, diabetes, stress en verlaagde weerstand. Klachten die samenhangen met een slechte mondgezondheid zijn onder andere:

 • Mensen met diabetes (suikerziekte) hebben een hoger risico op tandvleesaandoeningen en andere mondproblemen dan mensen zonder diabetes. Suikerziekte kan tandvleesontstekingen verergeren en omgekeerd kunnen tandvleesaandoeningen het onder controle houden van diabetes bemoeilijken.
 • Bij een slechte mondhygiëne en parodontitis kunnen bacteriën een longontsteking veroorzaken, met name bij patiënten met een verhoogd risico. 43% van alle in een zorginstelling opgenomen ouderen blijkt longontsteking veroorzakende bacteriën in de mond te hebben.
 • Parodontitis wordt in toenemende mate gezien als risicofactor voor het bevorderen van een hartinfarct en in zekere mate ook een herseninfarct.
 • Mensen met mondinfecties gaan cognitief harder achteruit dan mensen met een gezonde mond
 • Ouderen met een tandvleesontsteking hebben een 17% hogere kans op hart- en vaatziekten (onder de 65 jaar is deze kans zelfs 44% hoger)
 • Reuma, suikerziekte en overgewicht houden allemaal in meer of mindere mate verband met een slechte mondverzorging.

 

 

Scholing mondzorg

Op 11 juni aanstaande, organiseert Zuster-055 een scholing mondzorg. Deze scholing is voor iedere helpende, verzorgende en verpleegkundige werkzaam in de gezondheidszorg. 

Wat komt er onder andere aan bod tijdens deze scholing:

 • Wat is mondzorg
 • Gezonde mondzorg
 • Problemen herkennen
 • Voorlichting
 • Mondaandoeningen
 • Mondproblemen voorkomen
 • Slechte adem
 • Afweergedrag bij mondzorg ( bijvoorbeeld mensen met dementie)
 • Alles over een gebitsprothese (enkele voorbeelden worden ook meegenomen)
 • Nieuwe hulpmiddelen voor gebitsverzorging

 

Meer informatie en aanmelden

⬇️⬇️⬇️⬇️

http://www.zuster055.nl/product/scholing-mondzorg/

 

 

Bron: 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *