fbpx

Bij een laagvacuümsysteem moet je denken aan een exudrain. De exudrain is een wonddrainagesysteem dat wordt gebruikt na een borstoperatie. Het is een geheel gesloten laagvacuümsysteem dat het overtollige (wond)vocht afzuigt. Een exudrain bestaat uit drain met afvoerslang, een afzuigbalg met afvoerslang en een opvangzakje. De afzuigbalg kan zowel een gladde- als een harmonicavorm hebben.

Voorbeeld exudrain

Werkwijze exudrain

In het wond-/okselgebied wordt een drain met gaatjes achtergelaten. De drain wordt meestal vastgezet met een hechting. Zowel de bovenste- als onderste afvoerslang zijn bevestigd aan de afzuigbalg en hebben elk één klem. Ze worden gebruikt bij het legen van de afzuigbalg en het opnieuw in werking stellen van het systeem. Het systeem is vacuüm wanneer de afzuigbalg samengedrukt is.

Twee terugslagventielen, één in het zakje en één in de afzuigbalg, zorgen ervoor dat het vocht niet terug kan stromen. Het zakje is met een schroefkoppeling verbonden met de afzuigbalg. Zowel de afvoerslang als het zakje zijn voorzien van een afsluitdopje.

Het afvoerzakje is voorzien van een maatverdeling om de hoeveelheid vocht die (per dag) afvloeit te meten. De exudrain is ook zonder afvoerzakje te gebruiken. De onderste afvoerslang wordt dan gesloten met het afsluitdopje. Vóór het legen van de afzuigbalg wordt een afvoerzak aangekoppeld. Of de afzuigbalg kan in een maatbeker geleegd worden.

Verzorgen van de insteekopening

Controleer en desinfecteer de insteekopening van de exudrain dagelijks en dek deze af met een splitgaas.

Legen en verwisselen van het opvangsysteem

 1. Leeg de afzuigbalg voordat hij helemaal is uitgezet. Het is handig dit op vaste tijden te doen.
 2. Leeg de afzuigbalg door de klem in de bovenste afvoerslang te sluiten en de klem in de onderste afvoerslang te openen.
 3. Knijp met de hand langzaam in de afzuigbalg, waardoor het wondvocht naar het zakje stroomt. Herhaal het knijpen tot de afzuigbalg leeg is. De drain en de opvangzak vormen een gesloten systeem. Vervang de opvangzak wanneer het systeem wordt geopend of als de zak vol raakt.

GebruikWeggoien zakjes

Verwijderen van een exudrain

Desinfecteer de insteekopening met alcohol 70% voordat de drain wordt verwijderd.  Als de drain niet zuigend wordt verwijderd, klem de drain dan af voor het verwijderen. Hierdoor blijft het vocht uit de drain niet in het drainkanaal achter.

Complicaties

De insteekplaats is ontstoken of produceert overmatig wondvocht en/of pus.

Geef altijd de bevindingen door aan de arts.

De drain ligt niet meer goed in de wond

Schuif de drain nooit terug in de wond. Als de drain helemaal uit de wond is, doe een steriel gaasje op het wondje en bevestig het met een pleister. Waarschuw de arts.

De afvoerslang is afgeklemd of geknikt

Haal de klem weg of hef de knik in de slang op.

De afzuigbalg kan niet leeg geknepen worden

Zorg dat de slang niet geknikt is en controleer of de klem open is. Schud de balg voorzichtig, mogelijk zit er een stolsel dat de afvoer verstopt. Door te schudden schiet het stolsel los. Vervang zo nodig het opvangzakje en probeer het opnieuw. Overleg zo nodig met de arts.

Aandachtspunten bij een exudrain

 • Handel aseptisch bij het openen van het systeem.
 • Let erop dat (te strakke) kleding het uitzetten van de afzuigbalg niet verhindert.
 • Meet en noteer dagelijks de hoeveelheid wondvocht.
 • Controleer dagelijks of de exudrain nog vacuüm is.

Referenties

 • WCS Kenniscentrum Wondzorg (2018). Wondenboek, 14e druk. Leiden: WCS.
 • Website Amphia: Folder: Naar huis met een Exudrain
 • Website Mediplast: Gebruiksinstructie Exudrain
 • SJG Weert (g.j .). Na een borstoperatie met een drain naar huis. Folder mammapoli. Weert: SJG Weert.
 • Werkgroep Infectie Preventie (2004). Verzorging van wonden (Verpleeghuis- woon- en thuiszorg), revisie 2009. Leiden: Werkgroep Infectie Preventie.