Zuster-055

Palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase noemen we palliatieve zorg. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van het leven, en om de naasten te ondersteunen.

Palliatieve zorg kan bestaan uit

  • Verzorgen en verplegen
  • Symptomen bestrijden
  • Aandacht voor psychische en sociale problemen
  • Zingeving en spiritualiteit
  • Ondersteuning bij het afronden van het leven en bij het afscheid nemen
  • Waken
  • Naasten helpen bij de zorg en het rouwproces

Wanneer begint de zorg

Palliatieve zorg kan beginnen zodra u te horen krijgt dat de laatste levensfase is aangebroken. Bijvoorbeeld wanneer u (of uw kind) zo ziek bent dat op genezing gerichte behandelingen u te zwaar vallen of geen perspectief meer bieden. Intensieve verpleging is vaak pas in de laatste weken nodig, het waken vaak pas de laatste dagen.

Wanneer is er sprake van terminale zorg

In de laatste fase wordt gesproken van palliatieve terminale zorg. Dit start als de levensverwachting minder dan drie maanden is. De behandelend arts kan hiervoor een terminaliteitsverklaring afgeven (dat kan ook uw huisarts zijn). Hiermee kunt u bijvoorbeeld in een hospice of heet eerstelijns verblijf terecht. De zorgverzekeraar of zorgkantoor kan een terminaliteitsverklaring vragen als de zorg thuis moet worden uitgebreid.

Wanneer eindigt de zorg?

De zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan veracht.

Zuster-055

Waar kunt u palliatieve terminale zorg krijgen?

U kunt zowel thuis als in een zorginstelling palliatieve terminale zorg ontvangen.

Hoe wordt palliatieve terminale zorg vergoed?

Palliatieve terminale zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit uw zorgverzekering.

 

Wat kan Zuster-055 voor u betekenen?

Zuster-055 biedt palliatieve terminale zorg aan in de provincie;

  • Provincie Gelderland
  • Provincie Overijsel
  • Provincie Utrecht

Wij bieden zowel hulp waar nodig als nachtzorg en 24-uurs zorg.

ZZP-ers Zuster-055

Onze zzp-ers beschikken over een diploma Verzorgende IG of Verpleegkundige en hebben ruime ervaring in de palliatieve/terminale thuiszorg. Onze medewerkers staan dag en nacht voor u klaar!

Hoe werkt het?

Wanneer u er aan toe bent om naar huis te gaan, kan er contact opgenomen worden met Zuster-055. Samen kijken we naar wat de mogelijkheden en wensen zijn.

Reageer

WhatsApp ons