fbpx

Zorg in de laatste levensfase noemen we palliatieve zorg. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van het leven, en om de naasten te ondersteunen.

Palliatieve zorg kan bestaan uit:

 • Verzorgen en verplegen
 • Symptomen bestrijden
 • Aandacht voor psychische en sociale problemen
 • Zingeving en spiritualiteit
 • Ondersteuning bij het afronden van het leven en bij het afscheid nemen
 • Waken
 • Naasten helpen bij de zorg en het rouwproces

 

Wanneer begint de zorg?

Palliatieve zorg kan beginnen zodra u te horen krijgt dat de laatste levensfase is aangebroken. Bijvoorbeeld wanneer u (of uw kind) zo ziek bent dat op genezing gerichte  behandelingen u te zwaar vallen of geen perspectief meer bieden. Intensieve verpleging is vaak pas in de laatste weken nodig, het waken vaak pas de laatste dagen.

Wanneer is er sprake van terminale zorg?

In de laatste fase wordt gesproken van palliatieve terminale zorg (PTZ). Dit start als de levensverwachting minder dan drie maanden is. De behandelend arts kan hiervoor een terminaliteitsverklaring afgeven (dat kan ook uw huisarts zijn). Hiermee kunt u bijvoorbeeld in een hospice of het eerstelijns verblijf terecht. Uw zorgverzekeraar of zorgkantoor kan een terminaliteitsverklaring vragen als de zorg thuis moet worden uitgebreid.

Wanneer eindigt de zorg?

De zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht. Soms is er sprake van een onverwacht herstel. Dan vindt er in overleg met de behandelend arts een herindicatie plaats. Uw zorg wordt dan op de nieuwe situatie afgestemd.

Waar kunt u palliatieve terminale zorg krijgen?

U kunt zowel thuis als in een zorginstelling palliatieve terminale zorg ontvangen. Thuis betekent in dit geval in uw eigen huis, uw ouderlijk huis, een klein wooninitiatief, een hospice of bijna-thuis-huis.

Hoe wordt palliatieve terminale zorg vergoed?

Palliatieve terminale zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit uw zorgverzekering. Dit is afhankelijk van uw situatie.

1. U heeft een indicatie voor Wlz-zorg 

 • U krijgt de zorg thuis of in een hospice
  De zorg wordt betaald uit de Wlz en is mogelijk bij een modulair pakket thuis (mpt), persoonsgebonden budget (pgb) of volledig pakket thuis (vpt). Uw zorgaanbieder kan zo nodig extra budget voor PTZ bij het zorgkantoor aanvragen. Wanneer u de zorg inkoopt met een pgb kunt u zelf extra budget aanvragen bij het zorgkantoor.
 • U krijgt de zorg in een verpleeghuis
  De zorg is onderdeel van uw zorgprofiel.
 • U krijgt de zorg in het ziekenhuis
  De zorg wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering.

Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

2. U heeft geen indicatie voor Wlz-zorg

Palliatief terminale zorg wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. De zorg is op verschillende plaatsen mogelijk: thuis, in een hospice, in een palliatieve unit van een verpleeghuis of in een ziekenhuis. U betaalt geen eigen bijdrage. Wel vragen de meeste hospices een vergoeding per dag voor de extra kosten (bovenop de professionele zorg). Bijvoorbeeld voor eten en drinken. Het hospice zal hierover meer informatie geven.

Wat kan Zuster-055 voor u betekenen?

Zuster-055, is een bedrijf dat zich richt op begeleiding, verzorging en verpleging. Wij bieden onder andere de volgende diensten aan;

Palliatieve en/of terminale thuiszorg

Zuster-055 biedt palliatieve en/of terminale thuiszorg aan in:

 • Provincie Gelderland
 • Provincie Overijsel
 • Provincie Utrecht

Wij bieden zowel hulp waar nodig als nachtzorg en 24-uurs zorg.

ZZP-ers Zuster-055

Onze zzp-ers beschikken over een diploma Verzorgende IG of Verpleegkundige en hebben ruime ervaring in de palliatieve/terminale thuiszorg. Onze medewerkers staan dag en nacht voor u klaar!

Hoe werkt het?

Wanneer u er aan toe bent om naar huis te gaat, kan er contact opgenomen worden met Zuster-055, om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dit kan telefonisch of per mail en is geheel vrijblijvend.