fbpx

18.01.2022 Palliatieve zorg

84.97 Incl. BTW

9.9

1 op voorraad

Beschrijving

Cursus:  Palliatieve zorg

Datum: 18 januari 2022

Tijdstip: 9:00 tot 16:00 uur

Locatie: Laan van de Ram 23B, 7324 BW Apeldoorn

 

Inhoud cursus

Palliatieve zorg

 • Wat is palliatieve zorg
 • De 4 dimensies van palliatieve zorg
  • Somatische dimensie
  • Psychologische dimensie
  • Sociale dimensie
  • Spirituele dimensie

Klachten en symptomen

 • Vermoeidheid
 • Pijn
 • Maag-darmklachten en gewichtsverlies
 • Hoesten, kortademigheid en verstikking
 • Urologische klachten en symptomen
 • Jeuk
 • Geur
 • Koorts
 • Neurologische klachten en bewustzijnsstoornissen
 • Psychische symptomen
 • Depressie
 • Seksualiteit en intimiteit in de palliatieve fase
 • Praktische richtlijnen bij seksuele problemen

Zingevingsvragen

 • Zingevingsproblematiek
 • Angst en schuld
 • Zinloosheid en twijfel
 • De visie op dood en sterven
 • Taak van de zorgverlener
 • Rituelen
 • Symbolen en rituelen in de palliatieve zorg

Beslissingen rondom het levenseinde

 • Problematiek van beslissingen rondom het levenseinde
 • Niet-behandelbesluiten
 • Pijn- en symptoombestrijding (inclusief vleugelnaaldje en morfinepompen)
 • Euthanasie en hulp bij zelfdoding
 • Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek

Palliatieve sedatie  

 • Overwegingen
 • Verschillende vormen van sedatie
 • Indicaties en contra-indicaties
 • Uitvoering van palliatieve sedatie
 • Interventies rondom sedatie
 • Nieuwe richtlijn palliatieve sedatie (per september 2021)

Verklaringen

 • Schriftelijke wilsverklaringen
 • Rechtsgeldigheid
 • Bezwaren tegen wilsverklaringen

Keuzen maken aan het sterfbed

 • Verschillende stervensscenario’s
 • De laatste 24 uur
 • Als de dood daar is
 • De laatste zorg

 

Voor wie is deze cursus

Deze cursus is voor iedereen die in de zorg werkt, mantelzorgers en naasten.

 

Niveau cursus

Deze cursus is ontwikkeld en gemaakt op deskundigheidsniveau MBO 2.

 

Wat is het doel van deze cursus

Het doel van deze cursus is dat zorgverleners, mantelzorgers en naasten alle in en outs weten over palliatieve zorg. Tijdens deze cursus wordt er met verschillende aspecten rondom het laatste levenseinde kennis gemaakt. In deze cursus leer je hoe je de praktische adviezen toe kan passen in de praktijk. Wij geven handvaten en tips aan zorgverleners, mantelzorgers en naasten. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de nieuwe richtlijn palliatieve sedatie die eind 2021 zal verschijnen.

 

Studiebelasting

Deze cursus is in totaal 7 uur lang. Voor deze cursus is geen specifieke voorbereiding nodig.

 

Accreditatie

Deze cursus heeft accreditatiepunten bij het kwaliteitsregister van V&VN.

 

Certificering

Na afloop van deze cursus, ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

Parkeerinformatie

Download

Parkeerinformatie

Algemene voorwaarden

Download

Algemene voorwaarden