20.10.2022 Medicatie – DORDRECHT

 0

9.7

1 op voorraad

Beschrijving

Cursus:  Medicatie

Datum: 20 oktober 2022

Tijdstip: 10:00 tot 16:00 uur

Locatie: Kromhout 110, 3311 RH, Dordrecht

In je huidige werk ga je dagelijks met zorgvragers om die medicijnen gebruiken. Je zult zelf ook medicijnen moeten uitzetten en toedienen. Daarom is het erg belangrijk dat je weet welke medicijnen jouw zorgvrager gebruikt, wat die doen en wat de bijeffecten zijn. Ook zul je de juiste toedieningsvorm moeten hanteren. Met medicijnen moet je uiterst zorgvuldig omgaan. Het kan grote gevolgen hebben als je iemand de verkeerde medicijnen geeft, of een verkeerde dosis. Bovendien ben je aansprakelijk als je een fout maakt.

Voor wie is deze cursus

Deze cursus is voor iedere zorgverlener vanaf niveau 2!

Niveau cursus

Deze cursus is ontwikkeld en gemaakt op deskundigheidsniveau MBO 2.

Wat is het doel van deze cursus

Het doel van deze cursus is het vergroten van kennis met betrekking tot medicatieveiligheid en medicatieverstrekking. Na deze cursus weet jij alle mediatiegroepen te benoemen, weet jij wat de zes veilige principes inhouden en hoe je deze kan toepassen in de praktijk. Na deze cursus ben je volledig bekwaam om medicatie uit te zetten, aan te reiken en toe te dienen.

Inhoud cursus

Algemeen

 • Wat zijn medicijnen
 • Waarvoor worden medicijnen voorgeschreven
 • Medicijnvoorschriften
 • Wat doen medicijnen in het lichaam
 • Werking en bijwerkingen van medicijnen
 • Wisselwerking tussen medicijnen

Medicatieveiligheid

 • Wat is medicatieveiligheid
 • Doel van medicatieveiligheid
 • Oorzaken medicatiefouten
 • De zes veilige principes van medicatieveiligheid

Medicijngroepen

 • Welke medicijngroepen zijn er
 • Wat doet welk medicijn

Medicijntoediening, wegen en wijze

 • Welke medicijnvormen zijn er
 • Wanneer kies je voor welke vorm
 • Hoe dien je medicijnen toe
 • Hoe neem je medicijnen in

Studiebelasting

Deze cursus is in totaal 6 uur lang. Voor deze cursus is geen specifieke voorbereiding nodig

Accreditatie

Deze cursus heeft accreditatiepunten bij het kwaliteitsregister van V&VN.

Certificering

Na afloop van deze cursus, ontvangt iedere deelnemer een certificaat van bekwaamheid. Deze is twee jaar geldig.